Claar Wierink schreef eerder dit jaar in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT) een artikel over de toepassing van fluoride in de strijd tegen wortelcariës; een probleem dat veel voorkomt bij ouderen. Wierink ging op zoek naar preventieve oplossingen en stelt in het artikel vast dat uit recente literatuur is gebleken dat het risico op wortelcariës kan halveren door dagelijks gebruik van tandpasta met 5.000 ppm fluoride en 3-maandelijks professioneel aangebrachte chloorhexidine- of natriumfluoridelak. 5.000 ppm is 3 tot 5 keer meer dan in de gangbare tandpasta’s, en dergelijke tandpasta is in Nederland (nog) niet verkrijgbaar. Op dit moment zijn hierom de adviezen uit “Preventie van wortelcariës” de enige richtlijn. Een andere maatregel om achteruitgang van de mondgezondheid van kwetsbare ouderen te voorkomen, is aandacht besteden aan kwetsbare ouderen die de reguliere periodieke mondonderzoeken beginnen over te slaan door fysieke problemen en zorgafhankelijkheid. Juist dan is het belangrijk om de professionele mondzorg te intensiveren, met extra preventieve maatregelen ter bestrijding van (wortel)cariës en instructie aan eventuele mantelzorgers en verzorgenden.