We sloten 2017 af met een artikel NT DMNV 2017. De deelnemers van De mond niet vergeten! in Hilversum vertellen hierin over hun samenwerking. Het interview geeft een prachtig beeld van hoe de lokale samenwerking bedoeld is en hoe hij snel vruchten kan afwerpen.
Ook in de andere samenwerkingsverbanden zien wij deze ontwikkeling. In de éne regio is men iets verder dan in de andere, maar dat is een kwestie van tijd. Op veel plaatsen wordt er ook al aan gewerkt om andere teams en praktijken te betrekken bij de samenwerking. Zo verspreidt de aanpak van ‘De Mond Niet Vergeten!’ zich als een olievlek.