Goed nieuws! Het huidige project loopt op 1 juli a.s. af, maar een vervolg is al gestart!
VWS subsidieert een tweejarig vervolgprogramma dat uitgevoerd gaat worden door een nieuwe stichting; beide met de naam De Mond Niet Vergeten!. Naast de verdere implementatie van de multidisciplinaire samenwerking, komt er een landelijke bewustwordingscampagne en wordt eraan gewerkt om mondzorg voor kwetsbare ouderen beter te verankeren in de verschillende zorgopleidingen.

De stichting wordt gevormd door de beroepsverenigingen van mondzorgverleners en
verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN, KNMT, ANT, NVM, ONT). De afronding van het lopende project en de start van het nieuwe programma worden momenteel in elkaar gevlochten.