De minister aan het woord over het belang van goede mondzorg voor kwetsbare ouderen.