Met Claar Wierink als voorzitter ging het congres van start met het verhaal van Elly Duyf over het project De mond niet vergeten! Het project heeft een belangrijke bijdrage geleverd en de landelijke uitrol mede mogelijk gemaakt. Met veel lessen uit de pilot en de begeleide implementatie voor een landelijke implementatie. De samenwerkingspartners (V&VN, de KNMT, de ANT, de NVM en de ONT), die nu verenigd zijn in de stichting hebben daar hun bijdrage aan geleverd.

Daarna kwamen de implementatiepartners aan het woord. Wat was hun ervaringen en waar zijn ze tegenaan gelopen? Met aandacht voor de rol van de praktijkondersteuner, de mondzorgpraktijk en de thuiszorg als belangrijke driehoek voor de samenwerking.

Wijnand Teeuw ging daarna in op de mondgezondheid in relatie tot de algemene gezondheid. Hij liet ons de uitkomsten zien van verschillende (wetenschappelijke) onderzoeken, waarin de aard van de verbanden tussen mondgezondheid en specifieke ziektebeelden zichtbaar werden.

Nelleke Bots – Van ’t Spijker ging daarna in op de manier waarop zorgverleners in algemene mondzorgpraktijken te maken krijgen met een groeiende groep ouderen. De zorg voor deze patiëntengroep stelt eisen aan de inrichting en organisatie van de praktijk en de vaardigheden van de mondzorgverleners en het team. Centraal stond de vraag of de praktijk al dan niet al ‘seniorproof’ is? De ‘Praktijkwijzer Ouderen in de algemene praktijk’ vormde daarbij het kader.

Wim Kluter besprak wat te doen als een patiënt fysiek niet in staat is om naar de praktijk te komen. En hoeveel inspanning het soms vergt om dat voor elkaar te krijgen. Uit de praktijk van alle dag gaf hij verschillende voorbeelden van huisbezoeken. Ook liet hij zien wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van behandeling in de thuissituatie zijn.

Lea Bouwmeester ontving in haar rol als kersverse voorzitter van de stichting De mond niet vergeten uit handen van Jenneke van Veen de belangrijkste onderdelen die relevant zijn voor de landelijke uitrol, die tot doel heeft om 100.000 monden van thuiswonende kwetsbare ouderen gezonder te maken. Maaike Veenvliet, verantwoordelijk voor de implementatie, gaf aan hoe dat te gaan doen en introduceerde een digitale tool voor ondersteuning in de praktijk (www.dmnv.swipeguide.com).

In het middagprogramma kon een zevental workshops gevolgd worden.