Prof. dr. Fred Rozema is hoogleraar Orale Geneeskunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Hij is tevens werkzaam als kaakchirurg in het AMC.

Hij is een warm pleitbezorger van de aandacht voor mondzorg, zeker bij kwetsbare ouderen. Daarbij is de wisselwerking tussen de tandheelkunde en de geneeskunde groot. Zo manifesteert een groot aantal ziekten zich in de mond- en keelholte en hals, en kan een ongezonde mond gevolgen hebben voor iemands algemene gezondheid. Ook kunnen ziekten en geneesmiddelen het tandheelkundig handelen beïnvloeden en kunnen zich in de tandheelkundige praktijk medische noodsituaties voordoen. Het is daarom belangrijk dat er een goede samenwerking en kennisdeling bestaat tussen zorgprofessionals. We bezoeken hem bij ACTA. Hieronder een aantal korte video’s waarin hij zijn zienswijze met ons deelt.

Allereerst bespreekt Fred Rozema de veel voorkomende problemen bij kwetsbare ouderen:

Vervolgens staat hij stil bij waarom het zo belangrijk is dat zorgorganisaties hun medewerking geven:

Ook geeft hij aan waarom het zo belangrijk is dat andere zorgverleners ook goed onderzoek in de mond kunnen doen:

Om af te sluiten met de grote rol die familie kan spelen bij goede mondzorg van kwetsbare ouderen: