Wijnand Teeuw heeft een duidelijk opvattingen over mondzorg voor kwetsbare ouderen, en waarom samenwerking vanuit ieders eigen rol de enige houdbare oplossing is. Ook geeft hij aan waarom bestuurders van zorgorganisaties zich het vraagstuk van mondzorg van kwetsbare ouderen moeten aantrekken. In de onderstaande impressies licht hij zijn mening toe.

Het belang van goede mondzorg voor kwetsbare ouderen:

Waarom moet ik als bestuurder met mijn zorgorganisatie meedoen aan 100.000 Monden Gezonder: 

Wat een goede samenwerking tussen de mondzorgpraktijk, de huisartspraktijk en de thuiszorg noodzakelijk is: