De zorgverleners in het land – wijkverpleegkundigen, mondhygiënisten, tandartsen, POH en huisartsen -, die met de materialen van DMNV! kwetsbare ouderen helpen bij hun mondverzorging en de mondzorg hebben in de afgelopen periode een nieuwe SwipeGuide helpen ontwikkelen. Met hun input is er nu ook een SwipeGuide voor ‘De droge mond’, die bestaat uit drie instructies: signaleer de noodzaak, beoordeel de factoren en een ondersteunende aanpak.

De SwipeGuide wordt ook in de grensregio rondom Nijmegen gebruikt. En daar is belangstelling gekomen vanuit het EUREGIO-project. Dit project richt zich – aan beide zijden van de grens – op de mondgezondheid van kwetsbare groepen in de samenleving.

Daarom ging het projectteam van DMNV! op pad, om aan de betrokkenen in het EUREGIO- gebied de SwipeGuide te laten zien. En…..vooral te vertellen dat zorgverleners enthousiast zijn over het gebruik ervan! De inzichten en kennis over het gebruik van de mondzorg-app, zal nu in het EUREGIO-project aandacht krijgen. Wellicht gaat de SwipeGuide dus over de grens!

Lees meer hierover: Interesse uit Duitsland in Swipeguide.