Zoals we al eerder hebben verteld, heeft Buurtzorg NL op de jaarlijkse congressen uitgebreid aandacht besteed aan goede mondzorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Om de situatie van de cliënten goed in kaart te kunnen brengen is er bij Buurtzorg NL voor gekozen om het Screeningsinstrument DMNV! gemakkelijk toegankelijk te maken voor alle zorgverleners, in hun digitale omgeving.

Nu is de grote uitdaging natuurlijk dat iedereen er ook mee gaat werken! En daarvoor is het nodig dat wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgenden gemakkelijk met het instrument kunnen omgaan. En daar gaan we vanuit DMNV! en de Radbouduniversiteit hen een handje bij helpen. De bedoeling is dat elke zorgverlener het gebruik van het instrument vanzelfsprekend vindt om samen met de cliënt en diens naaste te beoordelen of er aandacht besteed moet worden aan mondzorg.

Dan gaat het erom dat zorgverleners een goede basiskennis hebben en weten op welke manier je de screening uitvoert, wat je met de uitkomsten doet en hoe je – samen met de cliënt – de andere zorgverleners kunt betrekken, wanneer er ook op hun werkterrein een vraagstuk is.

 

Oproep naar Vrijwilligers!

 

We zijn op zoek naar vrijwillige ouderen in de omgeving van Amersfoort, om een dag mee te doen aan het onderzoek, zodat we het instrument kunnen valideren! En ook dat is weer een prachtige stap voorwaarts! Stuur een email naar: contact@demondnietvergeten.nl voor deelname aan dit onderzoek onder vermelding van: Deelname onderzoek screeningsinstrument.