Deze week ging het projectteam van DMNV! voor een interview langs bij tandarts-geriatrie Arie Hoeksema. Op woensdag 19 juni bezocht het projectteam samen met Dianne Paarhuis de tandarts-geriatrie in zijn praktijk in Winschoten.

Hoeksema is een pleitbezorger van een goede mondgezondheid en zet zich als tandarts-geriatrie in voor de mondgezondheid van kwetsbare ouderen. Samen met Dianne Paarhuis, directeur Public Afairs van het KNMT, stelde het team Hoeksema verschillende vragen. Het interview ging onder anderen over het proefschrift van Hoeksema en zijn kennis en ervaring als tandarts-geriatrie.

Binnenkort meer over het interview met Arie Hoeksema. Hieronder alvast een impressie van het interview.

Arie Hoeksema is in 1991 afgestudeerd als tandarts en is sinds 2011, naast zijn werkzaamheden in Mondzorgcentrum Winschoten, begonnen als tandarts-geriatrie en onderzoeker in het UMCG. Dit heeft geleid tot het behalen van het doctoraat tijdens zijn promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2016. De titel van het proefschrift is “Oral health in frail elderly.