Een veel voorkomend probleem bij thuiswonende kwetsbare ouderen is een slechte mondgezondheid. Met als gevolg veel problemen rondom de algehele gezondheid. Een multidisciplinaire aanpak speelt bij thuiswonende ouderen een belangrijke rol. Met name die van de care-driehoek, waarin de tandarts, huisarts en zorgprofessional met elkaar in verbinding staan.

Tandarts-geriatrie Arie Hoeksema is een pleitbezorger van een goede mondgezondheid en zet zich in voor de mondgezondheid van kwetsbare ouderen. Het projectteam van DMNV! wilde graag meer weten over hoe hij multidisciplinaire samenwerken toepast in de regio Noord-Nederland.

In dit interview vertelt Hoeksema meer over het belang van een multidisciplinaire samenwerking. Waarin een belangrijke rol is weg gelegd voor de care-driehoek met daarin de tandarts, huisarts en zorgprofessional. Daarnaast benadrukt hij de rol van de huisarts en de apotheker en hoe polyfarmacie hierbij een signaal kan zijn.

Bekijk de video:

Implementatie regionale multidisciplinaire samenwerken

In de Praktijkwijzer Zorg aan ouderen in de algemene mondzorgpraktijk van de KNMT kunt u meer lezen over samenwerking in de eerste lijn. Daarnaast vindt u hier ook informatie over het in beeld houden van de ouderen en o.a. het ‘senior proef’ maken van de praktijk.
In het draaiboek implementatie regionale samenwerking staat het model voor de regionale samenwerking mondzorg voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie.

Hoe je als POH het verschil kan maken?

Slechte mondzorg bij ouderen kan veel problemen veroorzaken. Toch komt het steeds meer voor, nu ouderen langer thuis blijven wonen. DMNV! wil dat zorgprofessionals structureel gaan samenwerken om de mondzorg bij thuiswonende ouderen te verbeteren en heeft daarvoor een praktisch voorstel.

Bekijk ook de video’s: