Op 18 november jl. heeft de eerste ronde tafel (van de 5 regio’s) in Noord-Nederland plaats gevonden. De opkomst bestond uit 24 deelnemers vanuit verschillende disciplines. De zorgprofessionals zaten met elkaar rond de tafel en gingen met elkaar in gesprek om zo vervolgstappen te maken voor de 100.000 monden gezonder!

Deel 1: Het belang van mondzorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen

GGD Drenthe had voor de bijeenkomst een mooie vergaderzaal ter beschikking gesteld. Dianne Paarhuis van de KNMT, en tevens voorzitter van de werkbijeenkomst, opende de middag. Het eerste deel van de bijeenkomst bestond uit een korte kennismaking. Hierna gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over mondzorg bij de thuiswonende kwetsbare ouderen. Tot slot sloot Arie Hoeksema, tandarts-geriatrie en ambassadeur van DMNV!, het eerste deel af met een interessante presentatie over het belang van goede mondzorg.

Deel 2: In gesprek met elkaar

In het tweede deel van de werkbijeenkomst gingen de deelnemers in gesprek met elkaar.
De groep werd opgedeeld in drie groepen om zo ook de verschillende disciplines over de groepen te verdelen. Er waren deelnemers vanuit de mondzorg, de wijkverpleging/thuiszorg, de gezondheidszorg/huisarts, de GGD, het onderwijs en de zorgverzekering.

De groepen verdeelde zich in de vergaderzaal en de kantine van GGD Drenthe. Tijdens het gesprek werden de volgende vragen met elkaar besproken:

  • Wat zijn de twee of drie belangrijkste issues waar in deze regio mee aan de slag moet worden gegaan en waarom?
  • Wat is de bijdrage die u daaraan kunt leveren?
  • Welke obstakels moeten uit de weg geruimd worden?
  • Hoe gaat u elkaar na deze bijeenkomst vinden?

Tot slot werd het tweede deel plenair afgesloten, waarin de bevindingen van de drie groepen met elkaar gedeeld werden om zo tot vervolgstappen te komen.

Het was een waardevolle bijeenkomst met een vervolgstap in de regio om zowel op regionaal als op lokaal niveau aan de slag te gaan in multidisciplinaire netwerken om de mondzorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie verder vorm te geven!

Groep 3 met elkaar in gesprek
Groep 2 met elkaar in gesprek

Op maandag 2 december jl. heeft de ronde tafel in Lelystad/Almere plaats gevonden. Op 2 december staat de ronde tafel voor Amstelveen op de planning.
In het nieuwe jaar volgen de ronde tafels van Den Bosch (op 22 januari 2020) en Nijmegen. Hiervoor wordt de planning en organisatie nog nader uitgewerkt.

Bekijk hier meer informatie over de ronde tafels van Amstelveen, Den Bosch en Nijmegen.