Dit najaar organiseert ‘De Mond Niet Vergeten!’ in vijf verschillende regio’s: werkbijeenkomsten aan een ronde tafel.

De bijeenkomsten hebben ieder een eigen karakter, afhankelijk van de situatie waarin zorgprofessionals en beslissers de samenwerking regionaal en/of lokaal al hebben weten vorm te geven.

In sommige gebieden komen zorgprofessionals samen, die ervaring hebben opgedaan met de implementatie van het programma 100.000 monden gezonder! Zij willen die ervaring delen met andere zorgprofessionals, met als doel meer impact maken in het bereiken van de groep thuiswonende kwetsbare ouderen.

Aan de tafels komen verschillende disciplines (wijkverpleging, mondzorgverleners – mondhygiënisten, tandartsen en tandprothetici – praktijkondersteuners en huisartsen) samen om met elkaar de ervaringen en inzichten te delen en concrete vraagstukken voor het verdere verloop van de implementatie binnen de regio te bespreken. Dat vraagt ook om de betrokkenheid van management en beslissers om die verdere implementatie ook goed te kunnen verankeren in het werkgebied.

In andere gebieden ligt de focus op de beleidsmakers, die vanuit het belang van goede mondgezondheid voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie een lans willen breken in de eigen organisaties om dat belang daar goed onder de aandacht te brengen. Met als doel het faciliteren van zorgprofessionals om gezamenlijk de vraagstukken van en met de kwetsbare ouderen – en hun naasten – in de thuissituatie aan te pakken.

de ronde tafel de mond niet vergeten
Ronde-tafels-regios

De ronde tafels vinden plaats:

Het programma wordt geopend door een vertegenwoordiger van één van de regionaal betrokken organisaties. Een tandarts geriatrie vertelt over het belang van goede mondzorg bij kwetsbare ouderen. Daarna gaan we met elkaar aan het werk! En willen we gezamenlijk op zoek naar praktische oplossingen voor zorgprofessionals en/of een aanpak die regionaal werkt en lokaal verder vorm kan krijgen. De uitkomsten delen we graag op deze website, zodat we 100.000 monden gezonder! steeds een stap dichterbij brengen.

Komt u ook?

Aanmelden kan via de button van de regio hieronder. Daar vindt u de informatie over de werkbijeenkomst in de betreffende regio.

Almere/Lelystad
Amstelveen
Den Bosch
Nijmegen
Noord-Nederland

De Mond Niet Vergeten! Nodigt de deelnemers van het Programma 100.000 monden gezonder! hiervoor uit. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u toch deelnemen aan het gesprek in uw regio. Neem dan contact op met: contact@demondnietvergeten.nl