Dit najaar organiseert ‘De Mond Niet Vergeten!’ in vijf verschillende regio’s werkbijeenkomsten met zorgprofessionals uit de regio over het thema

Samen werken aan het verbeteren van de mondgezondheid bij kwetsbare ouderen thuis.

Voor wie is de werkbijeenkomst bedoeld?

De werkbijeenkomst is bedoeld voor zorgprofessionals in de regio.
Wijkverpleegkundigen en – verzorgenden, praktijkondersteuners, huisartsen, mondhygiënisten, tandartsen en tandprothetici. En we willen graag mensen aan tafel, die deze groep zorgprofessionals kunnen helpen de mondzorg voor kwetsbare ouderen thuis binnen de eigen organisatie, lokaal en regionaal verder te brengen!

Tijdens de werkbijeenkomst zullen de zorgprofessionals, die ervaring hebben opgedaan met de implementatie van het programma 100.000 monden gezonder! hun ervaring delen, met als doel meer impact maken in het bereiken van de groep thuiswonende kwetsbare ouderen.

U bent dus van harte uitgenodigd!

de ronde tafel de mond niet vergeten

Doelstelling werkbijeenkomst

De werkbijeenkomsten zijn bedoeld om de zorgprofessionals en beslissers samen te laten komen om:

  • Met elkaar het belang van goede mondzorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie te verkennen en te delen.
    Dat levert praktische tips op voor de zorgprofessionals.
  • Zicht te krijgen op hoe het nu lokaal en in de regio gaat en wat er nodig is om de mondverzorging en de behandeling van kwetsbare ouderen in de thuissituatie in de regio verder te ontwikkelen.
    Dat levert verbindingen op in de regio, waarlangs verder gewerkt kan worden om de samenwerking te verstevigen. Dus advies en tips voor betrokkenen in de mondzorgpraktijk – de huisartsenpraktijk – de thuiszorg.
  • Het versterken van de care driehoek.

Dat laat zien hoe je elkaar over en weer nodig hebt, om het gezamenlijk – met de ouderen en hun naasten – voor elkaar te krijgen.

We starten de bijeenkomst met een korte inleiding van Claar Wierink is tandarts-geriatrie en praktijkeigenaar van MondVitaal, zij is ook werkzaam bij SBT en ambassadeur van ‘DMNV!’.
Na de inleiding gaan we met elkaar aan het werk. Tijdens het gesprek worden de ervaringen en inzichten met elkaar gedeeld en komen concrete vraagstukken voor het verdere verloop van de implementatie binnen de regio aanbod.

Praktische gegevens

Datum:           donderdag 12 december 2019
Locatie:          Zonnehuis Amstelveen, Groenelaan 7, 1186 AA Amstelveen
Tijd:                15:30 – 17:30
Aanmelden:   ga naar formulier Amstelveen

Aanmelden Amstelveen

Wij stellen uw komst zeer op prijs. Want alleen gezamenlijk kunnen we echt het verschil gaan maken in de mondzorg voor de kwetsbare ouderen in de regio! En mochten collega’s in uw omgeving hier voor belangstelling hebben, dan kunt u bijgaande flyer met hen delen.

Wij zien uw aanmelding dus heel graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Dianne Paarhuis, directeur KNMT, bestuurslid DMNV!
Maaike Veenvliet, lid projectteam DMNV!
Claar Wierink, tandarts-geriatrie & ambassadeur DMNV!

De Mond Niet Vergeten! Nodigt de deelnemers van het Programma 100.000 monden gezonder! hiervoor uit. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u toch deelnemen aan het gesprek in uw regio. Neem dan contact op met: contact@demondnietvergeten.nl