Dit najaar organiseert ‘De Mond Niet Vergeten!’ in vijf verschillende regio’s werkbijeenkomsten met zorgprofessionals uit de regio over het thema

Samen werken aan het verbeteren van de mondgezondheid bij kwetsbare ouderen thuis.

Voor wie is de werkbijeenkomst bedoeld?

De werkbijeenkomst is bedoeld voor beleidsmakers/ management in de regio Noord. We willen graag mensen aan tafel, die de groep zorgprofessionals kunnen helpen de mondzorg voor kwetsbare ouderen thuis binnen de eigen organisatie, lokaal en regionaal te helpen realiseren. Dat vraagt een goede inbedding in de regio op organisatieniveau en lokaal op het niveau van de praktische samenwerking tussen de zorgprofessionals.

Tijdens de werkbijeenkomst zullen we de ervaringen delen van zorgprofessionals, die actief met de implementatie van het programma 100.000 monden gezonder! aan de slag zijn geweest, met als doel meer impact maken in het bereiken van de groep thuiswonende kwetsbare ouderen.

U bent dus van harte uitgenodigd!

de ronde tafel de mond niet vergeten

Doelstelling werkbijeenkomst

De werkbijeenkomsten zijn bedoeld om de zorgprofessionals en beslissers samen te laten komen om:

  • Met elkaar het belang van goede mondzorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie te verkennen en te delen.
    Dat levert inzicht op over hoe de samenwerking praktisch vorm kan krijgen voor en tussen de zorgprofessionals.
  • Zicht te krijgen op hoe het nu lokaal en in de regio gaat en wat er nodig is om de mondverzorging en de behandeling van kwetsbare ouderen in de thuissituatie in de regio verder te ontwikkelen.
    Dat levert verbindingen op in de regio, waarlangs verder gewerkt kan worden om de samenwerking te initiëren en te verstevigen. Dus advies en tips voor betrokkenen in de mondzorgpraktijk – de huisartsenpraktijk – de thuiszorg.
  • Het versterken van de care driehoek.
    Dat laat zien hoe je elkaar over en weer nodig hebt, om het gezamenlijk – met de ouderen en hun naasten – voor elkaar te krijgen.

We starten de bijeenkomst met een korte inleiding van Arie Hoeksema, tandarts-geriatrie en ambassadeur van DMNV!
Na de inleiding gaan we met elkaar aan het werk. Tijdens het gesprek worden de ervaringen en inzichten met elkaar gedeeld en komen concrete vraagstukken voor het verdere verloop van de implementatie binnen de regio aanbod.

Praktische gegevens

Datum:           maandag 18 november 2019
Locatie:          GGD Drenthe, Mien Ruysweg 1, 9408 KA Assen
Tijd:                van 13.30 tot 17.00, inloop vanaf 13.15
Aanmelden:   ga naar formulier Noord-Nederland

De ronde tafel in Noord-Nederland heeft op maandag 18 november plaats gevonden. De aanmeldingen voor deze ronde tafel zijn gesloten. U kunt zich nog wel aanmelden voor de ronde tafels in: Lelystad, Amstelveen, Den Bosch & Nijmegen.

Aanmelden Noord-Nederland

Wij stellen uw komst zeer op prijs. Want alleen gezamenlijk kunnen we echt het verschil gaan maken in de mondzorg voor de kwetsbare ouderen in onze provincie! En mochten collega’s in uw omgeving hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u dit linkje met hen delen.

Wij zien uw aanmelding dus heel graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

De Mond Niet Vergeten!

Dianne Paarhuis, directeur KNMT, bestuurslid DMNV!
Maaike Veenvliet, lid projectteam
Arie Hoeksema, tandarts-geriatrie

De Mond Niet Vergeten! Nodigt de deelnemers van het Programma 100.000 monden gezonder! hiervoor uit. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u toch deelnemen aan het gesprek in uw regio. Neem dan contact op met: contact@demondnietvergeten.nl