FAQ items aan het laden...
Doorverwijzen2019-09-10T09:23:23+00:00
Onderwerpen

DOORVERWIJZEN

Goede mondzorg is voor ouderen erg belangrijk om zo problemen in de mond en de algehele gezondheid te voorkomen. Niet alle ouderen zijn zich meer bewust van hun mondgezondheid en mondverzorging of kunnen zelf niet goed meer de mondverzorging uitvoeren. Preventie speelt hierin een belangrijke rol door van te voren in te grijpen kan er voorkomen worden dat er problemen in de mond ontstaan.

Als huisarts kunt u de patiënt informeren over het bezoek aan een mondzorgprofessionals en doorverwijzen als dat nodig is. Gebruik hiervoor het screenings- en verwijs instrument.

Bij het ouder worden kan op een gegeven moment professionele hulp bij de dagelijkse mondverzorging nodig zijn. Nog niet alle thuiszorgorganisaties hebben mondverzorging goed opgenomen in hun zorgverlening. De mond niet vergeten! heeft daarom een compleet pakket van praktische materialen ontwikkeld, waarmee thuiszorgprofessionals de mondzorg onderdeel kunnen laten worden van hun reguliere zorg.

De zorg voor deze patiëntengroep stelt speciale eisen aan de praktijkvoering en de vaardigheden van de mondzorgverleners. Daarnaast kunnen andere partijen, zoals de huisarts, de thuiszorgmedewerkers, mantelzorgers en andere naasten, bijdragen aan een goede mondgezondheid. Zij kunnen de cliënt onder anderen helpen bij de mondverzorging, problemen ontdekken, herinneren aan het bezoek bij de mondzorgprofessionals. Een multidisciplinaire samenwerking draagt hieraan bij.

Wilt u samenwerken met de tandarts(en) in uw werkgebied? In de rubriek ‘Draaiboek voor implementatie en regionale samenwerking’ leest u wat u daarvoor kunt doen.