FAQ items aan het laden...
Voorlichten2019-09-10T09:23:10+00:00
Onderwerpen

PATIËNTEN INFORMEREN

Om patiënten te informeren over het belang van een goede mondverzorging, kunt u gebruik maken van de folder ‘De mond niet vergeten’. Daarnaast is er een poster om op te hangen in wachtruimtes.

Hieronder volgt informatie over:

Wat een bezoek aan een tandarts, mondhygiënist of gebitsprotheticus gaat kosten, hangt af van wat er moet gebeuren.

 • De kosten voor een consult of periodieke controle bedragen minimaal €20,44.
 • Het vullen van een gaatje kost € 40,- tot € 80,-; afhankelijk van de grootte van het gaatje en de complexiteit van de behandeling.
 • Voor voorlichting, poetsinstructie en gebitsreiniging wordt €12,06 per 5 minuten gerekend.
 • Bij een uitgebreidere behandeling kan de mondzorgverlener vooraf een kostenraming geven.
 • Heeft iemand een aanvullende tandartsverzekering? Dan worden de kosten van de behandeling door de tandarts en mondhygiënist (deels) vergoed. Meestal 75% van de kosten, met een bepaald maximum bedrag per verrichting en per jaar.
 • Als iemand niet aanvullend verzekerd is, dan moet hij/zij de kosten zelf betalen. Eén uitzondering: de kosten voor een volledige gebitsprothese. Deze vallen voor 75% in de basiszorgverzekering. In VECOZO kunnen wijkverpleegkundigen nagaan of iemand een aanvullende verzekering heeft. Hiervoor hebt u het BSN-nummer en de geboortedatum van de cliënt nodig.
 • Als iemand een geestelijke of lichamelijke beperking heeft waardoor de tandheelkundige behandeling langer duurt dan gemiddeld, kan bij de zorgverzekeraar een aanvraag gedaan worden voor vergoeding vanuit de regeling ‘Bijzondere tandheelkunde’. Met deze regeling worden de kosten vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Houd hierbij wel rekening met het algemene eigen risico.

Wanneer een kwetsbare oudere niet in staat is om naar de praktijk te komen, dan kan de tandarts of mondhygiënist een huisbezoek overwegen.

 • Een thuisbehandeling kost echter veel extra tijd die niet vergoed wordt, en de behandelmogelijkheden zijn beperkt. Vaak is alleen gebitsreiniging mogelijk en controle om te bepalen of verdere behandeling nodig is. Niet elke tandarts biedt ook de mogelijkheid van een huisbezoek.
 • Bij een huisbezoek wordt maximaal € 16,14 extra in rekening gebracht.

Tandartsen en mondhygiënisten die de aanpak van De Mond Niet Vergeten! toepassen, werken zoveel mogelijk volgens de Praktijkwijzer zorg aan ouderen in de algemene mondzorgpraktijk. Dit houdt in dat zij:

 • Over het algemeen bekend zijn met de algemene problematiek waar ouderen mee te maken kunnen hebben.
 • Een praktijk hebben die toegankelijk is voor mensen die minder mobiel zijn (geen drempels, trappen, etc.).
 • Beschikbaar zijn voor advies en overleg met thuiszorg en mantelzorgers.
 • Indien nodig bereid zijn tot een huisbezoek.

Is er een cliënt opzoek naar informatie over mondverzorging? Op mondzorgbijouderen.info kan de cliënt alles vinden over het behoud van een gezonde mond bij het ouder worden. Informeer de cliënt over deze website of neem samen een kijkje.