FAQ items aan het laden...
Je bent hier:Home/Mondzorgprofessionals/Implementatie
Implementatie2019-09-10T09:17:47+00:00
Onderwerpen

DRAAIBOEK IMPLEMENTATIE REGIONALE SAMENWERKING

1. Controle ouderenproof

Ga na in hoevere uw praktijk ouderenproof is met behulp van de materialen van de Praktijkwijzer Zorg aan ouderen in de algemene mondzorgpraktijk.

2. Organiseer verbeteracties

Organiseer de noodzakelijke verbeteracties, met behulp van de materialen op de website van de KNMT en zorg er in ieder geval voor dat:

 1. Kwetsbare oudere patiënten uit het eigen bestand niet uit het oog worden verloren;
 2. De mantelzorger bij de afspraak en de behandeling wordt betrokken, als de patiënt diens begeleiding nodig heeft;
 3. Indien nodig aan de mantelzorger en/of thuiszorgmedewerkers instructie wordt gegeven met betrekking tot de mondverzorging;
 4. Patiënten naar de thuiszorg worden verwezen indien er bij de dagelijkse mondverzorging hulp nodig is, die niet door een mantelzorger geboden kan worden;
 5. Patiënten naar een tandarts geriatrie of CBT worden verwezen, indien specifieke kennis en behandeling nodig is;
 6. Een huisbezoek plaatsvindt, als de patiënt niet naar de praktijk kan komen.
3. Contact leggen

Leg contact met de thuiszorg en huisarts(en) in uw werkgebied en ga na of deze openstaan voor samenwerking volgens onderstaand model.

Gebruik hiervoor het scholingsmaterialen en het screenings- en verwijsinstrument van De mond niet vergeten!

Mondzorgverleners (tandarts, tandprotheticus, mondhygiënist):

Werken (zoveel mogelijk) volgens de ‘Praktijkwijzer Zorg aan ouderen in de algemene mondzorgpraktijk’, met in ieder geval de volgende bijzondere aandachtspunten:

 1. Kwetsbare oudere patiënten uit het eigen bestand niet uit het oog verliezen;
 2. Mantelzorger bij de afspraak en de behandeling betrekken, als de patiënt diens begeleiding nodig heeft;
 3. Indien nodig de mantelzorger en/of thuiszorgmedewerkers instructie geven met betrekking tot de mondverzorging;
 4. Patiënten naar de thuiszorg verwijzen indien er bij de dagelijkse mondverzorging hulp nodig is, die niet door een mantelzorger geboden kan worden;
 5. Patiënten naar een tandarts geriatrie of CBT verwijzen, indien specifieke kennis en behandeling nodig is;
 6. Een huisbezoek organiseren, als de patiënt niet naar de praktijk kan komen.
Huisartsen en praktijkondersteuners ouderenzorg:
 1. Zijn bij kwetsbare ouderen en mensen met dementie alert op problemen met de mondverzorging en klachten in de mond. De huisarts is ook alert op interacties tussen medicatie en de mondgezondheid;
 2. Hebben screening op mondzorg geïntegreerd in de reguliere zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie;
 3. Verwijzen patiënten zo nodig actief door naar een mondzorgverlener en/of de thuiszorg, indien dit op basis van de screening nodig blijkt.
Casemanagers dementie:
 1. Zijn bij mensen met dementie alert op problemen met de mondverzorging en klachten in de mond;
 2. Hebben screening op mondzorg geïntegreerd in de reguliere zorg voor mensen met dementie;
 3. Verwijzen cliënten zo nodig actief door naar een mondzorgverlener en/of de thuiszorg, indien dit op basis van de screening nodig blijkt.
Thuiszorg:
 1. Is bij kwetsbare ouderen en mensen met dementie alert op problemen met de mondverzorging.
 2. Heeft screening op mondzorg geïntegreerd in de reguliere zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie.
 3. Geeft cliënten – binnen de geldende richtlijnen van de financier – een thuiszorgindicatie voor hulp bij de mondverzorging, indien dit op basis van de screening nodig blijkt.
 4. Verwijst patiënten zo nodig actief door naar een mondzorgverlener, indien dit op basis van de screening nodig blijkt.
 5. Heeft alle medewerkers geschoold in signalering en hulp bij de mondverzorging.
Apotheker:

U kunt ook de apotheker bij de samenwerking betrekken. Ook deze kan een rol vervullen in het signaleren of voorkomen van problemen met de mondzorg. Bijvoorbeeld:

 • als medicatie wordt verstrekt die een ‘droge mond’ kan veroorzaken, kan de apotheker adviseren hoe deze te bestrijden;
 • als pijnmedicatie zonder recept wordt verstrekt, kan de apotheker nagaan of dit voor problemen in de mond is, en kan hij/zij zonodig verwijzen naar een mondzorgverlener.
Alle regionale partijen:
 1. Maken gebruik van het implementatiedraaiboek, de scholingsmaterialen en het screenings- en verwijsinstrument van ‘De mond niet vergeten!’.).
 2. Zetten zich in voor publieksvoorlichting over (het belang van) mondzorg voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie.
 3. Spreken af wie de regionale samenwerking coördineert en blijft bewaken (dit kan een van de partijen zijn, of iemand anders, zoals een coördinator van een bestaand netwerk).
 4. Participeren in de landelijke introductiebijeenkomst en vervolgbijeenkomst en in twee regionale samenwerkingsbijeenkomsten waarin de voortgang besproken wordt.
 • Het projectteam van De mond niet vergeten! organiseert op verzoek, introductiebijeenkomsten voor wijkverpleegkundigen, huisartsen, casemanagers dementie en mondzorgprofessionals Meer weten? Mail: contact@demondnietvergeten.nl.
 • Voor meer informatie over de ‘Praktijkwijzer ouderen in de algemene mondzorgpraktijk’. Mail: LS@knmt.nl.