Nederlands tijdschrift voor Mondhygiëne (NTvM)

NVM-mondhygiënisten geeft 8 keer per jaar een eigen vaktijdschrift uit, het Nederlandse tijdschrift voor Mondhygiëne (NTvM). Het NTvM heeft als doel Nederlandse mondhygiënisten te ondersteunen bij hun beroepsuitoefeningen. Zowel vakinhoudelijk als maatschappelijk. Het lidmaatschap van NVM-mondhygiënisten is onlosmakelijk verbonden met het vaktijdschrift NTvM. Meer informatie over de NTvM kunt u hier vinden. Wilt u zich aanmelden voor het