Poster-presentatie DMNV!

Bijgaand de foto bij de presentatie genomen door Nederlandse congresgangers, waar we inmiddels al vervolgafspraken mee hebben gemaakt! Eigenlijk gold voor alle mensen die we daar hebben gesproken, dat aandacht voor mondzorg bij kwetsbare groepen in de samenleving van vitaal belang is voor de gezondheid van mensen. Goed om te melden dus dat met