Onze projecten

Het projectteam van De Mond Niet Vergeten! heeft de volgende projecten gerealiseerd of is daar nog werkzaam aan:

100.000 monden gezonder!

In het najaar van 2018 ging de campagne 100.00 monden gezonder van start. Met deze campagne richt DMNV! zich in 18 maanden tijd op het verbeteren van de mondzorg van 100.000 thuiswonende kwetsbare ouderen. Inmiddels is de landelijke uitrol gestart met Buurtzorg NederlandGGD FlevolandIcare, een aantal kleine initiatieven in Noord Holland en Capelle aan de IJssel  en ook (een deel van) de organisaties uit de pilot.

De campagne is ontstaan vanuit het programma DMNV! en na het uitvoeren van de drie pilots in Amsterdam, Harderberg en Rotterdam. Op basis van de pilots is een implementatiepakket samengesteld, online scholingsmateriaal, screenings- en verwijsinstrument, het poetsboeken, publieksfolder en draaiboeken voor implementatie.

Poetsboek

Waardevol hulpmiddel

Alles wat u moet weten voor het behoud van een goede mondgezondheid bij het ouder worden staat in Het Poetsboek. Het bevat aanwijzingen voor de dagelijkse mondverzorging, bedoeld voor ouderen en voor de mensen die hen hierbij ondersteunen, zoals naasten en thuiszorgmedewerkers. Het Poetsboek gaat niet alleen over de techniek van het poetsen. Het gaat ook over emoties als er hulp nodig is bij het poetsen en over hoe je de hulp voor allebei plezierig kunt laten verlopen.

De informatie en aanwijzingen komen voort uit de laatste inzichten. De informatie kan dus soms afwijken van wat iemand gewend is.

Download het Poetsboek.

Gedrukte versie: Oplages vanaf 10 stuks kunt u ook in gedrukte versie bestellen. Mail ons voor een prijsopgave

Handleidingen I SwipeGuide

Samen met Swipeguide, een start-up in Nederland, en Tulser, een adviesbureau gespecialiseerd in leren en ontwikkelen, hebben we een eerste versie van de mondzorg app ontwikkeld. De app ondersteunt professionals bij de mondzorg voor kwetsbare ouderen. In de Swipeguide zijn instructies uitgewerkt gericht op het signaleren, een screening uitvoeren en hoe je ouderen kunt stimuleren om zelf te poetsen en het thema de droge mond.

Ga naar de Swipeguide.

Congres De Mond Niet Vergeten!

Op 24 mei 2018 vond het eerste congres van DMNV! plaats. Ruim 230 professionals uit de mondzorg en thuiszorg hebben dit congres bezocht. Onder het motto 100.000 monden gezonder wil DMNV! de professionals in de mondzorg, de thuiszorg en de huisartsen ondersteunen om de mondzorg voor kwetsbare ouderen thuis aanzienlijk te verbeteren.

Buurtzorg Congressen

Het projectteam van DMNV! ging samen met Buurtzorg op tour door Nederland met de Buurtzorg congressen. Tijdens deze congressen werd de workshop ‘mondzorg bij zorg afhankelijke thuiswonende ouderen’ gegeven. De workshop ging in op de volgende thema’s: de droge mond, casuïstiek, interventies vastleggen in BIS en de taak-ondersteuning met de mondzorg-app in de Swipeguide.

Stageplaatsen mondzorgkunde

De Mond Niet Vergeten! ondersteunt de opleiding Inholland Mondzorgkunde met de zoektocht naar stageplaatsen binnen de wijkverpleging. Het belangrijkste doel hierbij is het verbeteren van de mondgezondheid van kwetsbare ouderen thuis, die vanuit de wijkverpleging en thuiszorg ondersteuning krijgen. Dit zorgt o.a. voor bewustwording bij de zorgverleners over het belang van goede mondverzorging bij kwetsbare mensen in de thuiszorg en een interdisciplinaire samenwerking tussen de mondzorgprofessionals en thuiszorgmedewerkers.