Over ons

De stichting De Mond Niet Vergeten! is in 2018 opgericht en heeft ten doel de mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen te bevorderen. De stichting is een vervolg op het programma De Mond Niet Vergeten! dat een initiatief was van SBTIDéKNMTACTA en VU en mede mogelijk is gemaakt door SAG/Zilveren Kruis.

Over de stichting De Mond Niet Vergeten!

De stichting De mond Niet Vergeten! zet zich in voor goede mondzorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie en is een vervolg op het programma De Mond Niet Vergeten!

De organisaties

De stichting is het initiatief van 3 organisaties, te weten:

 • De KNMT: Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde
 • De NVM: Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten
 • De ONT: Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Ellen Bol, directeur NVM mondhygiënisten
 • Marnix de Romp, voorzitter ONT
 • Erik Markus, algemeen directeur/secretaris KNMT
 • Arjen Jeninga, CC Zorgadviseurs

Frederik Vogelzang (ONT) en Alrik Meesen (KNMT) zijn beiden ambtelijk secretaris ter ondersteuning van De Mond Niet Vergeten!

Subsidies

De stichting heeft van het ministerie van VWS een subsidie ontvangen om de volgende resultaten te bereiken:

 • Ouderen en hun naasten kennen het belang van een goede mondgezondheid en weten hoe ze daarvoor kunnen zorgen.
 • Als zelfzorg te kort schiet, wordt dit tijdig gesignaleerd en wordt er de nodige hulp geboden door thuiszorg en/of naasten.
 • Als het bezoek aan de tandarts wordt overgeslagen, wordt dit tijdig gesignaleerd en wordt de oudere verwezen en gemotiveerd tot een bezoek aan een mondzorgpraktijk.

Beleidsplan

Momenteel wordt er gewerkt aan 4 thema’s:

 1. Een landelijke bewustwordingscampagne.
 2. Landelijke implementatie praktijkwijzer ‘Zorg aan ouderen in de algemene mondzorgpraktijk’.
 3. Verankeren van de mondzorg binnen opleidingen in de zorg, richtlijnen en protocollen.
 4. Landelijke implementatie van de materialen van ‘De Mond Niet Vergeten!’ onder de noemer ‘100.000 monden gezonder’.

Lees voor meer informatie ook het Beleidsplan 2021-2023 (pdf).

Meer weten over onze stichting? Lees dan over onze projecten.