Kwetsbaarheid & taboes rond mondzorg bij ouderen

Er heerst nog steeds een taboe als het gaat om het verlenen van mondzorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen. Niet iedereen vindt het even prettig of eenvoudig om de mondzorg te verlenen. En vaak genoeg wordt er vergeten om te vragen hoe het gaat met de mondzorg van de ouderen. Met als gevolg een vergeten mond, dat kan leiden tot een verslechterde mondgezondheid en andere problemen.

Tandarts-geriatrie Arie Hoeksema is een pleitbezorger domein ouderenzorg en zet zich als tandarts-geriatrie in voor de mondgezondheid van kwetsbare ouderen. In zijn praktijk streeft hij naar zowel een preventieve als curatieve aanpak. Daarnaast bedient hij een aantal verpleeghuizen in Oost-Groningen en is daarmee erg betrokken bij de ouderenzorg.

In dit interview vertelt hij meer over de problematiek rondom mondzorg en kwetsbare ouderen en de relatie tussen mondgezondheid en kwetsbaarheid en het belang van preventieve aanpak. Tot slot gaat hij verder in op het bespreekbaar maken van de mondzorg, aangezien er volgens Arie Hoeksema nog steeds een taboe heerst rondom mondzorg.

Bekijk de video:

Taboes zijn er om te doorbreken

Om het taboe rondom mondzorg te doorbreken is het van belang om het bespreekbaar te maken met de cliënt. Zo kunt u achterhalen hoe het gaat met de mondzorg en hoe de ouderen hier zelf tegenover staan. U kunt hierbij het screenings-verwijsinstrument gebruiken. Ook is het van belang om het onderwerp bespreekbaar te maken bij andere collega’s en zorgverleners. Zo kunt u bij andere zorgverleners, zoals een mondzorgprofessional, navragen of zij u kunnen ondersteunen bij uw vragen of een keer met u mee willen kijken. Op Zorgvoorbeter kunt u meer praktische informatie vinden over het geven van goede mondzorg.