De eerste monden gezonder: Buurtzorg Nederland en GGD Flevoland bijten het spits af

De aanpak van 100.000 monden gezonder is van start. Met Buurtzorg Nederland en de GGD Flevoland (samen met de zorgorganisaties in de regio) zijn we dit najaar gestart met de aanpak voor 100.000 monden gezonder.

Met ruim 8500 verpleegkundigen (MBO en HBO) hebben de medewerkers van Buurtzorg Nederland toegang tot ruim 65.000 cliënten per jaar, waarvan een groot deel kwetsbaar is. Buurtzorg Nederland heeft in 2019 mondzorg als speciaal speerpunt gekozen. Op hun jaarlijks congres in 2019 komt dit onderwerp ook specifiek aan bod. Marie-Anne Brunt, Tineke van Dis en Hetty Bos zijn als verpleegkundig specialist of wijkverpleegkundige nauw betrokken bij de ondersteuning van hun collega’s.

Zo krijgen alle medewerkers toegang tot een speciale omgeving waarin naast E-learning over mondzorg ook andere hulpmiddelen, zoals het screeningsformulier en het lokale implementatieplan beschikbaar zijn. Ook krijgen ze het advies om de Mondzorg-app e installeren en te gebruiken. Deze online-tool zullen we vanuit De Mond Niet Vergeten! aanvullen met een module over de behandeling van de droge mond. Dit op speciaal verzoek van Buurtzorg Nederland. Als De mond niet vergeten! leveren we ook een actieve bijdrage op hun landelijke congresdagen begin 2019.

De participatie van Buurtzorg Nederland is erg belangrijk voor de realisatie van de goede mondzorg bij kwetsbare ouderen. Ten eerste omdat Buurtzorg Nederland landelijk werkt en ze de mondzorg als speerpunt voor 2019 hebben gemaakt. Daarnaast hebben ze een groot bereik, ruim 65.000 clienten per jaar. En Buurtzorg zet wel vaker de toon. Ook nu weer hopen we dat veel organisaties hun goede voorbeeld zullen volgen.

GGD Flevoland ondersteunt het initiatief van De mond niet vergeten! als eerste GGD in Nederland. Zij hebben op het gebied van preventieve mondzorg al de nodige ervaring! En deze ervaring zetten ze ook graag in bij de mondzorg voor kwetsbare ouderen in de regio. De afgelopen periode hebben ze hun populatie goed in beeld gebracht, hebben ze de contacten in de regio aangehaald en investeren ze de komende periode in het verbeteren van de mondzorg van deze groep. Dat doen ze samen met de zorgaanbieders in de regio, zoals Icare, Zorggroep Almere, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Buurtzorg.

Als eerste GGD van Nederland hebben ze zich aangemeld. Belangrijke reden voor de aanmelding was dat zij als GGD hun aandacht ook meer op de ouderen in de samenleving willen richten. De komende vier jaar zet Gijs Roelofsen als programmaregisseur ouderen zich daarvoor in. Ciska van der Poel ondersteunt vanuit de GGD dit project. Als preventiemedewerker mondzorg zal zij actief met onder andere de mondzorgpraktijken, de thuiszorg en de huisartsen samenwerken om ook in Flevoland de mondzorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren.