Breed initiatief voor betere mondzorg ouderen

Recent Nederlands onderzoek* laat zien dat 80% van de ouderen een matige tot slechte mondgezondheid heeft bij opname in een verpleeghuis. Om de mondzorg voor ouderen te verbeteren bundelen de beroepsvereniging van tandartsen KNMT, de Stichting Bijzondere Tandheelkunde, ACTA, de Vrije Universiteit en Stichting Innovatiekring Dementie (IDé) hun krachten in het project ‘De mond niet vergeten!’. De partijen zetten in op voorlichting, scholing en samenwerking tussen mondzorgprofessionals, huisartsen, thuiszorg en mantelzorgers. Voor een betere mondgezondheid én een beter welzijn van ouderen. SAG/Zilveren Kruis Achmea maakt het project financieel mede mogelijk.

Ernstige risico’s voor kwetsbare ouderen

Recent Nederlands onderzoek* laat zien dat 80% van de ouderen een matige tot slechte mondgezondheid heeft bij opname in een verpleeghuis. Om de mondzorg voor ouderen te verbeteren bundelen de beroepsvereniging van tandartsen KNMT, de Stichting Bijzondere Tandheelkunde, ACTA, de Vrije Universiteit en Stichting Innovatiekring Dementie (IDé) hun krachten in het project ‘De mond niet vergeten!’. De partijen zetten in op voorlichting, scholing en samenwerking tussen mondzorgprofessionals, huisartsen, thuiszorg en mantelzorgers. Voor een betere mondgezondheid én een beter welzijn van ouderen. SAG/Zilveren Kruis Achmea maakt het project financieel mede mogelijk

Ernstige risico’s voor kwetsbare ouderen

Weinig mensen beseffen hoe ernstig de gevolgen van slechte mondzorg kunnen zijn voor de algehele gezondheid. Naast pijn, kauw- en slikproblemen kan een slechte mondgezondheid leiden tot longontsteking, hart- en vaatziekten, slecht instelbare bloedsuikerspiegels bij diabetes en ook tot snellere veroudering van het brein.

Multidisciplinaire aanpak

Het project ‘De mond niet vergeten!’ richt zich op alle partijen die een rol kunnen vervullen bij het verbeteren van de mondgezondheid van kwetsbare, thuiswonende ouderen in Nederland. De multidisciplinaire aanpak wordt dit jaar getest in Amsterdam, Rotterdam en Hardenberg. Bij positieve evaluatie volgt een landelijke uitrol in 2016.

Breed initiatief

Een groot aantal partijen denkt mee over de aanpak van De mond niet vergeten. Cordaan, Laurens en Saxenburgh Groep voeren de pilots uit. In de begeleidingsgroep participeren: ACTA, ACTIZ, Alzheimer Nederland, Branchbelang thuiszorg, Consumentenbond, KNMT, LAEGO, NPCF, NVGd, NVM, ONT, PCOB, SHG, Unie KBO, V&VN, VU.

* Bron: Hoeksema AR, Vissink A, Raghoebar GM, Meijer HJA, Peters LL, Arens S, Visser A. Mondgezondheid van kwetsbare ouderen: een inventarisatie in een verpleeghuis in Noord-Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde 2014; 121: 627-633.