Een toilettas voor mondzorg

GGD Flevoland heeft op het gebied van preventie mondzorg al de nodige ervaring. Ook als het gaat om de mondzorg van kwetsbare ouderen. Sinds kort zetten zij zich in voor de 100.000 monden gezonder! Op eigen initiatief zijn er twee soorten toilettassen gemaakt om de professionals bij het uitvoeren van de mondzorg te ondersteunen. Ciska van der Poel, projectcoördinator Mondgezondheid ouderen bij GGD Flevoland, vertelt hier graag meer over.

Hoe is het initiatief ontstaan?

De vraag naar de toilettassen is ontstaan tijdens de gesprekken tussen GGD Flevoland en de twee thuiszorgorganisatie Woonzorg Flevoland en Icare in Almere en Lelystad. Er was een vraag van de thuiszorgmedewerkers of het mogelijk is om materialen, zoals tandenborstels, protheseborstels, ragers en tandpasta mee te kunnen nemen naar hun cliënten. Dat zou hen namelijk helpen om het onderwerp mondgezondheid makkelijker bespreekbaar te maken.

Daarnaast gaven zij aan dat er niet altijd een tandenborstel of tandpasta bij de cliënten aanwezig is en zoveel makkelijker zou zijn als zij meteen met de juiste materialen kunnen handelen.

Zodoende heeft GGD Flevoland een budget hiervoor vrijgemaakt om toilettasjes met mondhygiëne materialen samen te stellen. GGD Flevoland stelt deze toilettassen beschikbaar aan thuiszorgorganisaties die zelf gecommitteerd met de mondzorg aan de slag gaan.


De inhoud is samengesteld voor de ondersteuning van kwetsbare thuiswonende ouderen binnen de provincie Flevoland. Zowel voor de ouderen met (gedeeltelijk) protheses als die nog het eigen gebit hebben. Vandaar dat er twee verschillende kleuren zijn, die daardoor ook goed opvallen! Daarbij is er over het formaat van de toilettas goed nagedacht. Het Poetsboek van DMNV! past er precies in, zodat de thuiszorgmedewerkers de cliënten ook poetsinstructies kunnen geven.

Mantelzorgers, thuiszorg, huisartsen, casemanagers en andere professionele begeleiders (her)kennen de risico’s van een slechte mondhygiëne vaak onvoldoende.

100.000 monden gezonder!

Een belangrijke reden voor GGD Flevoland om deel te nemen heeft te maken met dat ze meer gericht aandacht wilt geven aan ouderen in de samenleving. Mondgezondheid is een nog steeds onderbelicht onderdeel van een gezonde leefstijl.

Naar aanleiding van de conclusies uit het onderzoek van IGZ in 2014  is GGD Flevoland in 2016 een verkenning gestart naar de mondgezondheid van ouderen in de provincie Flevoland: (Adviesrapport van GGD Flevoland, mondgezondheid van ouderen in de provincie Flevoland). Het literatuuronderzoek van deze verkenning laat zien dat de ouderenpopulatie in de komende jaren in de provincie Flevoland blijft groeien. Mantelzorgers, thuiszorg, huisartsen, casemanagers en andere professionele begeleiders (her)kennen de risico’s van een slechte mondhygiëne vaak onvoldoende en kunnen handelingsverlegenheid ervaren aangaande de mondverzorging.

De afgelopen periode hebben ze onder anderen hun populatie in beeld gebracht en de contacten in de regio aangehaald. Daarbij gaan ze de komende periode investeren in het verbeteren van de mondzorg van deze groep. GGD Flevoland is daarvoor een programma gestart met Gijs Roelofsen als programmaregisseur.

Binnen dit programma is het project Mondgezondheid gestart met Ciska van der Poel als projectcoördinator. Als preventiemedewerker mondzorg zal zij actief met onder andere de mondzorgpraktijken, de thuiszorg en de huisartsen samenwerken om ook in Flevoland de mondzorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren.

Momenteel worden er door GGD Flevoland in samenwerking met DMNV! gesprekken gevoerd met andere zorgaanbieders in Flevoland om het thema mondgezondheid bij kwetsbare thuiswonende ouderen ook bij hen actief onder de aandacht te brengen. Daarbij zoekt GGD Flevoland de samenwerking met tandartsen (en mondhygiënisten) op.

Oproep aan alle thuiszorgmedewerkers in Flevoland!

Doet u ook mee met dit programma? Gezamenlijk kunnen wij de mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen helpen verbeteren! Meer informatie over dit programma kunt u vinden via www.FlevoTand.nl. GGD Flevoland stelt deze toilettassen beschikbaar aan thuiszorgorganisaties die zelf gecommitteerd met de mondzorg aan de slag gaan.

U kunt ook contact opnemen met GGD Flevoland, Ciska van der Poel [email protected]

Bron: Dit artikel is ontstaan vanuit een interview met Ciska van der Poel en informatie vanuit GGD Flevoland.