Ervaringen uit het veld

Overal, waar ik de gelegenheid krijg om te vertellen over de werkwijze van DMNV!, grijp ik die gelegenheid met beide handen aan. Dus aan alle zorgprofessionals vertel ik hoe zij zelf ook met DMNV! aan de slag kunnen. Het leuke is dat ik tegenwoordig reacties uit de zaal krijg van zorgprofessionals die al volgens de werkwijze van DMNV! samenwerken in de regio. Reacties uit de zaal, die vertellen ‘Het werkt echt!’. Dat is toch fantastisch!

Toen ik onlangs lesgaf aan verpleegkundigen die een differentiatie revalidatie-verpleegkunde of geriatrie-verpleegkunde volgen over mondzorg bij kwetsbare ouderen, vertelde een deelnemer uit de zaal dat zij vroeger tandartsassistente was. Bij de start van haar werk als verpleegkundige viel het haar direct op hoe weinig aandacht er was voor de mondzorg.

Bij de revalidanten wordt vaak gedacht dat iemand nog wel zelf kan tandenpoetsen. Toch is besloten om bij opname te observeren of dat daadwerkelijk lukt en dat is lang niet altijd het geval. Het bieden van ondersteuning kan worden gecontinueerd door de thuiszorg als iemand weer naar huis mag. Er vindt dus overdracht plaats van deze gegevens. Een prachtig voorbeeld hoe het observeren van de zelfzorg van de mond ook in de revalidatie kan worden toegepast.

Auteur: Claar Wierink