Euregio en De mond niet vergeten! verkennen samenwerking

Onlangs hebben we als De Mond Niet Vergeten! de samenwerking verkent met de Euregio in Nijmegen (zie Zorg verbindt’). Vanuit de Radboud Universiteit afdeling tandheelkunde pleiten Domique Niesten en Anneloes Gerritsen al jarenlang voor samenwerking in de regio.

Hoewel er grote verschillen zijn tussen de mondzorg in Nederland en Duitsland zijn er ook grote overeenkomsten in de vraagstukken bij kwetsbare ouderen. Naast het vertalen van de app naar de Duitse taal, hebben we afgesproken op welke manier De mond niet vergeten in de regio kan ondersteunen bij de implementatie van goede mondzorg voor kwetsbare ouderen.

Beide trajecten streven een gelijk doel na, waardoor we elkaar kunnen versterken:

  • Een multidisciplinaire aanpak in directe dialoog met de regionale betrokkenen, om de mondhygiëne van ouderen, en in het bijzonder kwetsbare thuiswonende ouderen (ouderen met een handicap of die zorg nodig hebben) te verbeteren.
  • Uitwisseling van inzichten, verbeteren van de onderlinge samenwerking, waardoor de ouderen tijdig in beeld zijn, kunnen worden doorverwezen naar de juiste zorgverlener wanneer behandeling noodzakelijk is. En de care-gevers elkaar kunnen raadplegen, om de best mogelijke zorg, zo dicht als mogelijk bij de ouderen te organiseren.
  • En daarmee de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen met en zonder handicap te verbeteren.

We hebben de zorgaanbieders in de regio uitgenodigd mee te doen!

Dominique Niesten heeft onlangs nog een prijs gewonnen voor de beste publicatie 2018 volgens de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis.