Het belang van de goede mondzorg: vanuit het perspectief van Prof. dr. Fred Rozema

Prof. dr. Fred Rozema is hoogleraar Orale Geneeskunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Hij is tevens werkzaam als kaakchirurg in het AMC.

Hij is een warm pleitbezorger van de aandacht voor mondzorg, zeker bij kwetsbare ouderen. Daarbij is de wisselwerking tussen de tandheelkunde en de geneeskunde groot. Zo manifesteert een groot aantal ziekten zich in de mond- en keelholte en hals, en kan een ongezonde mond gevolgen hebben voor iemands algemene gezondheid.

Ook kunnen ziekten en geneesmiddelen het tandheelkundig handelen beïnvloeden en kunnen zich in de tandheelkundige praktijk medische noodsituaties voordoen. Het is daarom belangrijk dat er een goede samenwerking en kennisdeling bestaat tussen zorgprofessionals. We bezoeken hem bij ACTA. Hieronder een aantal korte video’s waarin hij zijn zienswijze met ons deelt.

Veel voorkomende problemen bij kwetsbare ouderen

Belang medewerking zorgorganisaties

Het belang van goed onderzoek in de mond door zorgverleners

De rol van de familie