Hoe je als POH het verschil kan maken…

Slechte mondzorg bij ouderen kan veel problemen veroorzaken. Toch komt het steeds meer voor, nu ouderen langer thuis blijven wonen. De Mond Niet Vergeten! wil dat zorgprofessionals structureel gaan samenwerken om de mondzorg bij thuiswonende ouderen te verbeteren en heeft daarvoor een praktisch voorstel samengesteld voor de POH-er.

In het 3e nummer van de POH, Tijdschrift voor en door de praktijkondersteuners, staat het artikel ‘Goede mondzorg voor kwetsbare ouderen’ geschreven door Maaike Veenvliet. Het artikel gaat over hoe je als POH verschilt kunt maken met goede mondzorg bij kwetsbare ouderen. Met daarbij een praktisch voorstel!

Slechte mondzorg bij ouderen kan veel problemen veroorzaken. Toch komt het steeds meer voor, nu ouderen langer thuis bijven wonen. De Mond Niet Vergeten! wil dat zorgprofessionals structureel gaan samenwerken om de mondzorg bij thuiswonende ouderen te verbeteren en heeft daarvoor een praktisch voorstel samengesteld voor de POH-er.

NVvPO

Het tijdschrift POH wordt ieder kwartaal uitgeven en is een initiatief van de NVvPO, de beroepsvereniging voor en door praktijkondersteuners. De NVvPO vertegenwoordigt de POH’er, de POH’er GGZ en de PVH’er.