MBO raad: Ontwikkeling keuzedeel Mondzorg van start

De MBO raad is samen met ROC van Amsterdam en het Koning Willem I College in Den Bosch gestart met de uitwerking van het keuzedeel mondzorg voor specifieke doelgroepen (waaronder kwetsbare ouderen). In de afgelopen jaren is door velen (waaronder Jeanette Schmienk) hard gewerkt aan de voorbereiding. Het keuzedeel is gericht op studenten die een zorgopleiding volgen en meer te weten willen komen over de mondzorg.

De komende maanden wordt het keuzedeel verder ingevuld en voorgelegd aan de commissie die beslist over keuzedelen binnen de MBO. We zijn ervan overtuigd dat de aanvraag een goede kans van slagen heeft en vanaf de 2e helft van 2019 ook daadwerkelijk beschikbaar komt voor de MBO opleidingen in Nederland. De ontwikkeling van het keuzedeel wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidie die De mond niet vergeten! heeft ontvangen van VWS.