Hoe gaat het met de mondzorg bij Buurtzorg?

Al drie jaar op rij besteed Buurtzorg aandacht aan Mondzorg. Dit jaar werd er door middel van workshops tijdens de buurtzorgcongressen aandacht besteed aan de mondzorg voor kwetsbare ouderen. Om een beeld te krijgen hoe dit nu in de praktijk er aan toe gaat heeft het projectteam van DMNV! tijdens de workshops een onderzoek uitgevoerd. Wat komen de professionals tegen in de praktijk? En hoe ervaren zij het doen van de mondzorg?

Maar liefst 251 thuiszorgprofessionals van Buurtzorg vullen de vragenlijst in over mondzorg bij kwetsbare ouderen, waaronder 103 verpleegkundigen, 68 verzorgenden en 80 wijkverpleegkundigen.

Mondzorg een belangrijk onderdeel van de dagelijkse praktijk

Uit het onderzoek kwam naar voren dat bij de Buurtzorgprofessionals de mondzorg van kwetsbare ouderen een belangrijk onderdeel van de dagelijkse praktijk is. Bijna alle professionals komen hier dagelijks mee in aanraking. Ruim 60% van de respondenten geeft aan dat zij dagelijks cliënten begeleiden bij hun mondzorg. Daarnaast is ook in kaart gebracht bij hoeveel van de eigen kwetsbare oudere cliënten, de mondzorg aandacht vraagt. Voor de meesten (74%) geldt dat dit bij 1 tot 6 van hun cliënten het geval is. Bij een kleine groep (19%) gaat het om 7 of meer cliënten. Ten slotte geeft 7% van de zorgverleners aan dat bij geen van de cliënten mondzorg aandacht vraagt.

De kennis en ervaring met de mondzorg

Twee derde van de Buurtzorgprofessionals is goed op de hoogte van de problemen van mondzorg bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Daarbij herkennen zij steeds vaker de problemen in de mond. Bij een derde van de respondenten is dit niet het geval.
Ongeveer een kwart van de professionals ervaart ongemak bij het doen van de mondverzorging. Dat ongemak heeft te maken met het zelf doen/ uitvoeren van de mondverzorging. En het ongemak zit vaak ook bij de cliënt, gevoelens van schaamte of niet geholpen willen worden door de zorgverlener, zijn veel gehoorde reacties. Ook een kwart geeft aan dat zij geen ongemak ervaren. En ongeveer de helft van de professionals zit daar tussenin.

Inzet van het screeningsinstrument nog onbekend

Bij een kleine minderheid, 65 van de 251 respondenten, is het screeningsinstrument bekend en een heel klein deel (18 van de 251 respondenten) zet het screeningsinstrument ook daadwerkelijk in bij de cliënt.

Het screeningsinstrument is een hulpmiddel om de verschillende thema’s van mondzorg te bespreken met een cliënt. Hiermee worden de gebitssituatie en de eventueel ervaren gebitsproblemen in kaart gebracht. Op basis daarvan kan de zorgverlener met de cliënt (en/of mantelzorger) de gewenste interventies bepalen.

Vervolg acties

Het projectteam van DMNV! is erg blij met de deelname van de Buurtzorgprofessionals. Een grote groep zorgprofessionals is op de hoogte van de problemen van mondzorg bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Daar zijn we erg blij mee! De samenwerking met Buurtzorg draagt hieraan bij. Het onderzoek laat niet alleen zien hoeveel zorgprofessionals dagelijks in aanraking komen met cliënten waarbij mondzorg om aandacht vraagt. Ook geeft het inzicht in de aspecten die nog om aandacht vragen, zoals de ervaring bij het geven van mondzorg en het gebruik van het screeningsinstrument. Het projectteam werkt nu samen met de Radbouduniversiteit om het screeningsinstrument gemakkelijk toegankelijk te maken.

Lees hier meer over de ontwikkelingen rondom het Screeningsinstrument en de samenwerking met de Radbouduniversiteit.

Meer weten over Mondzorg?

Sinds kort biedt Buurtzorg in de digitale leeromgeving een module aan over Mondzorg. Ook kan de SwipeGuide praktische hulp bieden bij het verlenen van mondzorg. Daarnaast kan het Screenings- en verwijsinstrument als hulpmiddel dienen om verschillende thema’s rondom mondzorg met de cliënt te bespreken.