Screenings- en verwijsinstrument opgenomen in toolbox wijkverpleging

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) ontwikkelde een toolbox voor de thuiszorg-indicatiestelling.

De toolbox bestaat uit hulpmiddelen waarmee wijkverpleegkundigen de zorgbehoefte van cliënt(systemen) in kaart kunnen brengen en evalueren.

Voor de mondzorg is het screenings- en verwijsinstrument van De mond niet vergeten! opgenomen, binnen de dimensie Dagelijks functioneren

De toolbox is beschikbaar via de website van V&VN. Het streven is om in de loop van 2018 de toolbox in een interactieve website aan te bieden.