Workshop ‘mondzorg bij thuiswonende, afhankelijke ouderen’

Samen met Buurtzorg Nederland gaf DeMondNietVergeten! een workshop over mondzorg bij thuiswonende en zorgafhankelijke ouderen. Claar Wierink, Marie-Anne Brunt en Maaike Veenvliet spreken in deze video samen over dit thema.