FAQ items aan het laden...
Je bent hier:Home/Huisartsen en casemanagers/Implementatie
Implementatie2019-09-10T09:23:37+00:00
Onderwerpen

DRAAIBOEK IMPLEMENTATIE REGIONALE SAMENWERKING

 1. Wees alert op problemen met de mondverzorging. Huisartsen: wees ook alert op interacties tussen medicatie en mondgezondheid.
 2. Neem screening op mondzorg op in de reguliere zorg voor kwetsbare ouderen (casemanagers: mensen met dementie).
 3. Verwijs patiënten / cliënten zo nodig actief door naar een mondzorgverlener en/of de thuiszorg, indien dit op basis van de screening nodig blijkt.
 4. Leg contact met de thuiszorg en mondzorgverleners in uw werkgebied en ga na of deze openstaan voor samenwerking volgens onderstaand model.

Bij materialen vindt u de noodzakelijke scholingsmaterialen en het screenings- en verwijsinstrument.

Mondzorgverleners (tandarts, tandprotheticus, mondhygiënist):

Werken (zoveel mogelijk) volgens de ‘Praktijkwijzer Zorg aan ouderen in de algemene mondzorgpraktijk’, met in ieder geval de volgende bijzondere aandachtspunten:

 1. Kwetsbare oudere patiënten uit het eigen bestand niet uit het oog verliezen;
 2. Mantelzorger bij de afspraak en de behandeling betrekken, als de patiënt diens begeleiding nodig heeft;
 3. Indien nodig de mantelzorger en/of thuiszorgmedewerkers instructie geven met betrekking tot de mondverzorging;
 4. Patiënten naar de thuiszorg verwijzen indien er bij de dagelijkse mondverzorging hulp nodig is, die niet door een mantelzorger geboden kan worden;
 5. Patiënten naar een tandarts geriatrie of CBT verwijzen, indien specifieke kennis en behandeling nodig is;
 6. Een huisbezoek organiseren, als de patiënt niet naar de praktijk kan komen.
Huisartsen en praktijkondersteuners ouderenzorg:
 1. Zijn bij kwetsbare ouderen en mensen met dementie alert op problemen met de mondverzorging en klachten in de mond. De huisarts is ook alert op interacties tussen medicatie en de mondgezondheid;
 2. Hebben screening op mondzorg geïntegreerd in de reguliere zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie;
 3. Verwijzen patiënten zo nodig actief door naar een mondzorgverlener en/of de thuiszorg, indien dit op basis van de screening nodig blijkt.
Casemanagers dementie:
 1. Zijn bij mensen met dementie alert op problemen met de mondverzorging en klachten in de mond;
 2. Hebben screening op mondzorg geïntegreerd in de reguliere zorg voor mensen met dementie;
 3. Verwijzen cliënten zo nodig actief door naar een mondzorgverlener en/of de thuiszorg, indien dit op basis van de screening nodig blijkt.
Thuiszorg:
 1. Is bij kwetsbare ouderen en mensen met dementie alert op problemen met de mondverzorging.
 2. Heeft screening op mondzorg geïntegreerd in de reguliere zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie.
 3. Geeft cliënten – binnen de geldende richtlijnen van de financier – een thuiszorgindicatie voor hulp bij de mondverzorging, indien dit op basis van de screening nodig blijkt.
 4. Verwijst patiënten zo nodig actief door naar een mondzorgverlener, indien dit op basis van de screening nodig blijkt.
 5. Heeft alle medewerkers geschoold in signalering en hulp bij de mondverzorging.
Apotheker:

U kunt ook de apotheker bij de samenwerking betrekken. Ook deze kan een rol vervullen in het signaleren of voorkomen van problemen met de mondzorg. Bijvoorbeeld:

 • als medicatie wordt verstrekt die een ‘droge mond’ kan veroorzaken, kan de apotheker adviseren hoe deze te bestrijden;
 • als pijnmedicatie zonder recept wordt verstrekt, kan de apotheker nagaan of dit voor problemen in de mond is, en kan hij/zij zonodig verwijzen naar een mondzorgverlener.
Alle regionale partijen:
 1. Maken gebruik van het implementatiedraaiboek, de scholingsmaterialen en het screenings- en verwijsinstrument van ‘De mond niet vergeten!’.).
 2. Zetten zich in voor publieksvoorlichting over (het belang van) mondzorg voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie.
 3. Spreken af wie de regionale samenwerking coördineert en blijft bewaken (dit kan een van de partijen zijn, of iemand anders, zoals een coördinator van een bestaand netwerk).
 4. Participeren in de landelijke introductiebijeenkomst en vervolgbijeenkomst en in twee regionale samenwerkingsbijeenkomsten waarin de voortgang besproken wordt.
 • Het projectteam van De mond niet vergeten! organiseert op verzoek, introductiebijeenkomsten voor wijkverpleegkundigen, huisartsen, casemanagers dementie en mondzorgprofessionals Meer weten? Mail: contact@demondnietvergeten.nl.
 • Voor meer informatie over de ‘Praktijkwijzer ouderen in de algemene mondzorgpraktijk’. Mail: LS@knmt.nl.