Screeningsinstrument DMNV!

Zoals we al eerder hebben verteld, heeft Buurtzorg NL op de jaarlijkse congressen uitgebreid aandacht besteed aan goede mondzorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Om de situatie van de cliënten goed in kaart te kunnen brengen is er bij Buurtzorg NL voor gekozen om het Screeningsinstrument DMNV! gemakkelijk toegankelijk te maken voor alle