Apotheek: wat kunt u doen?

Goede mondzorg is voor kwetsbare ouderen erg belangrijk.  Met de juiste zorg kunnen problemen in de mond en de algehele gezondheid worden voorkomen. 

Veel mondproblemen bij ouderen zijn het gevolg van (een combinatie van) medicijngebruik. Dit leidt vaak tot een droge mond, waardoor het risico op tandbederf en ontstekingen sterk toeneemt.

Signaleert u dit op tijd? Dan kan een huisarts of mondzorgprofessionals tijdig de juiste preventieve stappen zetten. Bijvoorbeeld door tandpasta met extra fluoride voor te schrijven.  

Direct naar

Kennis & Inhoud

De Stichting De Mond Niet Vergeten! zet zich in om de mondgezondheid van kwetsbare ouderen te verbeteren. Dat doen we door digitaal informatie te bieden, maar we bieden ook de kans gastsprekers uit te nodigen.

Wilt u tijdens een multidiciplinair overleg dieper ingaan op het onderwerp? Neem contact met ons op. Of abonneer u op de nieuwsservice om op de hoogte te blijven van nieuwe informatieproducten – en hulpmiddelen. 

Samenwerking

Goede mondzorg is voor ouderen erg belangrijk om zo problemen in de mond en de algehele gezondheid te voorkomen. Niet alle ouderen zijn zich meer bewust van hun mondgezondheid en mondverzorging of kunnen zelf niet goed meer de mondverzorging uitvoeren. Preventie speelt hierin een belangrijke rol door van te voren in te grijpen kan er voorkomen worden dat er problemen in de mond ontstaan.

Als apotheker kunt u de patiënt informeren over het bezoek aan een mondzorgprofessionals en doorverwijzen als dat nodig is. 

De zorg voor deze patiëntengroep stelt speciale eisen aan de praktijkvoering en de vaardigheden van de mondzorgverleners. Daarnaast kunnen andere partijen, zoals de huisarts, de thuiszorgmedewerkers, mantelzorgers en andere naasten, bijdragen aan een goede mondgezondheid. Zij kunnen de cliënt onder anderen helpen bij de mondverzorging, problemen ontdekken, herinneren aan het bezoek bij de mondzorgprofessionals. Een multidisciplinaire samenwerking draagt hieraan bij.

In reguliere overleggen kunt u dit agenderen. 

In de praktijk & video

Voor apothekers hebben we een selectie van praktijkverhalen en video’s samengesteld. Deze kunt u direct bekijken. 

Aanbevolen

In de afgelopen tijd heeft de Stichting De Mond Niet Vergeten! verschillende informatieproducten ontwikkeld. Variërend van posters en folders tot een screenings- en verwijsdocument. 

U kunt de verschillende downloads voor professionals en cliënten vinden in ons archief.