Mondzorgprofessional: wat kunt u doen?

Samenwerking met zorgverleners is essentieel om goede mondzorg voor kwetsbare ouderen te kunnen bieden. Met de juiste zorg kunnen problemen in de mond en de algehele gezondheid worden voorkomen. 

Als mondzorgprofessional kunt u collega’s in het zorgveld helpen alert te zijn op de juiste signalen. Zodat mondproblemen tijdig kunnen worden gesignaleerd. Wij bieden u een aantal handvatten om hieraan bij te dragen.   

Direct naar

Kennis & Inhoud

De Stichting De Mond Niet Vergeten! zet zich in om de mondgezondheid van kwetsbare ouderen te verbeteren. 

Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de nieuwsservice om op de hoogte te blijven van nieuwe informatieproducten – en hulpmiddelen. 

Voorlichten

Om cliënten te informeren over het belang van een goede mondverzorging, kunt u gebruik maken van verschillende items in ons download archief

U vindt er oa posters, folders en poetsboeken. 

Wat een bezoek aan een tandarts, mondhygiënist of gebitsprotheticus gaat kosten, hangt af van wat er moet gebeuren.

De kosten voor een consult of periodieke controle bedragen minimaal €20,44.
Het vullen van een gaatje kost € 40,- tot € 80,-; afhankelijk van de grootte van het gaatje en de complexiteit van de behandeling.
Voor voorlichting, poetsinstructie en gebitsreiniging wordt €12,06 per 5 minuten gerekend.
Bij een uitgebreidere behandeling kan de mondzorgverlener vooraf een kostenraming geven.

  • Heeft iemand een aanvullende tandartsverzekering? Dan worden de kosten van de behandeling door de tandarts en mondhygiënist (deels) vergoed. Meestal 75% van de kosten, met een bepaald maximum bedrag per verrichting en per jaar.
  • Als iemand niet aanvullend verzekerd is, dan moet hij/zij de kosten zelf betalen. Eén uitzondering: de kosten voor een volledige gebitsprothese. Deze vallen voor 75% in de basiszorgverzekering. In VECOZO kunnen wijkverpleegkundigen nagaan of iemand een aanvullende verzekering heeft. Hiervoor hebt u het BSN-nummer en de geboortedatum van de cliënt nodig.
  • Als iemand een geestelijke of lichamelijke beperking heeft waardoor de tandheelkundige behandeling langer duurt dan gemiddeld, kan bij de zorgverzekeraar een aanvraag gedaan worden voor vergoeding vanuit de regeling ‘Bijzondere tandheelkunde’. Met deze regeling worden de kosten vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Houd hierbij wel rekening met het algemene eigen risico.

Wanneer een kwetsbare oudere niet in staat is om naar de praktijk te komen, dan kan de tandarts of mondhygiënist een huisbezoek overwegen.

  • Een thuisbehandeling kost echter veel extra tijd die niet vergoed wordt, en de behandelmogelijkheden zijn beperkt. Vaak is alleen gebitsreiniging mogelijk en controle om te bepalen of verdere behandeling nodig is. Niet elke tandarts biedt ook de mogelijkheid van een huisbezoek.
  • Bij een huisbezoek wordt maximaal € 16,14 extra in rekening gebracht.

Tandartsen en mondhygiënisten die de aanpak van De Mond Niet Vergeten! toepassen, werken zoveel mogelijk volgens de Praktijkwijzer zorg aan ouderen in de algemene mondzorgpraktijk. Dit houdt in dat zij:

Over het algemeen bekend zijn met de algemene problematiek waar ouderen mee te maken kunnen hebben.
Een praktijk hebben die toegankelijk is voor mensen die minder mobiel zijn (geen drempels, trappen, etc.).
Beschikbaar zijn voor advies en overleg met thuiszorg en mantelzorgers.
Indien nodig bereid zijn tot een huisbezoek.

Online scholing: geriatrische mondzorg

In een serie van 4 video’s geeft tandarts-geriatrie dr. Claar Wierink een presentatie over medische aspecten van mondgezondheid bij kwetsbare ouderen en belangrijke aandachtspunten in de zorg en behandeling. Daarnaast is het mogelijk om extra scholingsmateriaal te bekijken met o.a. video’s over de medische aspecten mondgezondheid.

Het scholingsmateriaal kan vrij gebruikt worden voor in de praktijk. Voor het aanvragen van extra materiaal (zoals extra Poetsboeken, folders en poster) of vragen over het geven van een training, kunt u contact met ons opnemen.

In de praktijk & video

Voor mondzorgprofessionals hebben we een selectie van praktijkverhalen en video’s samengesteld. Deze kunt u direct bekijken. 

Aanbevolen

In de afgelopen tijd heeft de Stichting De Mond Niet Vergeten! verschillende informatieproducten ontwikkeld. Variërend van posters en folders tot een screenings- en verwijsdocument. 

U kunt de verschillende downloads voor professionals en cliënten vinden in ons archief.